W PSZOK w Łasinie

W poniedziałek 2 grudnia uczniowie klasy VI a w ramach zajęć rozwijających z biologii i uczniowie klasy VIIIb uczęszczający na zajęcia przyrodnicze w projekcie Kompetencje Kluczowe Mogą Być Coolowe, odwiedzili Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK w Łasinie. Po terenie uczniów oprowadził p. Rafał Kobrzyński. Przedstawił funkcję takiego miejsca dla mieszkańców gminy. Omówione zostały wtórne sposoby wykorzystania odpadów, czyli tzw. drugie życie odpadów.

(źródło:  SP Łasin)