Wskazówki dla rodzica i dziecka
do pracy w domu

Informacja dla rodziców jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą.

Wskazówki dla rodzica i dziecka do pracy w domu.
1. Dobre warunki do koncentracji:
• Przed rozpoczęciem nauki pozwólmy dziecku wyjść na balkon, na dwór z psem przy domu, albo otworzyć okno i pooddychać świeżym powietrzem.

(źródło:  SP Łasin)

Na czas odrabiania lekcji z biurka powinny zniknąć zabawki oraz wszystkie rzeczy nie związane z nauką.
• Wyeliminować należy głośne dźwięki rozmów, telewizora, radia.
• Rodzice powinni też zadbać, by uczniowi nie przeszkadzało młodsze rodzeństwo.
• Podczas dłuższej pracy dziecko powinno robić przerwy.
• W czasie przerw zadbajmy o to aby dzieci nie oglądały You Tuba, seriali czy grały w gry ( ponieważ to obciąża system nerwowy dziecka).
2. Motywowanie do nauki
• Rozmowy rodziców z dziećmi na temat celów nauki.
• W początkowych klasach rodzice powinni nadzorować pracę dziecka, unikać jednak siedzenia razem z nim przy biurku.
• Pomoc powinna polegać na sprawdzeniu czy dziecko rozumie treść polecenia, czy właściwie zabrało się do zadania. Zamiast dawać gotowe podpowiedzi, należy ukierunkowywać pracę dziecka poprzez zadawanie pytań i nakłanianie do samodzielnego myślenia.
• Dobrze, gdy rodzic czuwa nad czasem pracy i koncentracją dziecka, motywując je, wyznaczając ramy czasowe, dzieląc zadania na etapy. Natomiast rodzic siedzący
z dzieckiem przy lekcjach zwalnia je częściowo od odpowiedzialności za swój obowiązek.
• Należy zadbać o dobrą atmosferę przed rozpoczęciem odrabiania lekcji.
• Wyznaczenie stałej pory odrabiania pracy domowej jako stały element porządku dnia, np. po obiedzie, godzinę po powrocie ze szkoły, gdy tata wróci z pracy.
Można również posłużyć się budzikiem nastawionym na konkretną godzinę, który wyręczy rodziców i da zdecydowany sygnał do rozpoczęcia odrabiania lekcji.
• Przy większej ilości dzieci w wieku szkolnym – zarządzenie, że wszystkie dzieci uczą się w tym samym czasie. Niech żadne wtedy nie ogląda telewizji i nie gra na komputerze, a telefony będą wyciszone.
• Nie należy porównywać dziecka z innymi dziećmi i ich osiągnięciami.
• Podczas wykonywanej pracy nie należy odrywać dziecka od niej, rozmawiać
z nim na inne tematy, wydawać poleceń.
• Chwalenie dziecka za prawdziwy wysiłek i upór.
• Podkreślanie przez rodziców pozytywnych efektów pracy dziecka- sukcesów- zamiast braków.
• Wspólne spędzanie czasu po nauce.
• Zainteresowanie rodzica nauką dziecka.
• Uczyń z dziecka przewodnika po świecie nowoczesnych technologii. Niech dziecko pokaże, jakie informacje na temat zadany przez nauczyciela można znaleźć w sieci.
• Stwórz razem z dzieckiem listę, na której zapisana zostanie wiedza zdobyta
w danym dniu. Zatytułujcie listę: „To już wiem! To już umiem!”.
• Rozmawiaj i tłumacz: „Każdy z nas ma obowiązki i trzeba je wykonywać”.
• Uczyń dziecko ważnym członkiem społeczeństwa. Wyjaśnij jego rolę w walce
z epidemią: „Ucząc się w domu, pomagasz pokonać chorobę. Razem damy radę!”.

DZIECKO MUSI WIEDZIEĆ O MIŁOŚCI RODZICA DO NIEGO I AKCEPTACJI GO TAKIM JAKIM JEST.
DZIECKO POWINNO UCZYĆ SIĘ SYSTEMATYCZNIE, NIE ODKŁADAĆ PRACY NA PÓŹNIEJ.

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu Korzystanie z komputera i Internetu wspaniale wspomaga Waszą naukę i może być świetną formą rozrywki, pod warunkiem jednak, że będziecie korzystać z sieci rozważnie i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Na stronie Dziecko w sieci opublikowane zostały zasady bezpiecznego poruszania się w sieci. Przeczytaj je i zawsze ich przestrzegaj! Pamiętaj!

1. Nigdy nie podawaj w Internecie swojego prawdziwego imienia i nazwiska. Posługuj się nickiem, czyli pseudonimem, internetową ksywką.

2. Nigdy nie podawaj osobom poznanym w Internecie swojego adresu domowego, numeru telefonu i innych tego typu informacji. Nie możesz mieć pewności, z kim naprawdę rozmawiasz!

3. Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć. Nie wiesz, do kogo naprawdę trafią.

4. Jeżeli wiadomość, którą otrzymałeś jest wulgarna lub niepokojąca, nie odpowiadaj na nią. Pokaż ją swoim rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.

5. Pamiętaj, że nigdy nie możesz mieć pewności, z kim rozmawiasz w Internecie. Ktoś, kto podaje się za twojego rówieśnika w rzeczywistości może być dużo starszy i mieć wobec ciebie złe zamiary.

6. Kiedy coś lub ktoś w Internecie cię przestraszy, koniecznie powiedz o tym rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.

7. Internet to skarbnica wiedzy, ale pamiętaj, że nie wszystkie informacje, które w nim znajdziesz muszą być prawdziwe! Staraj się zawsze sprawdzić wiarygodność informacji.

8. Szanuj innych użytkowników Internetu.
Traktuj ich tak, jak chcesz, żeby oni traktowali Ciebie.

9. Szanuj prawo własności w Sieci. Jeżeli posługujesz się materiałami znalezionymi
w Internecie, zawsze podawaj źródło ich pochodzenia.

10. Spotkania z osobami poznanymi w Internecie mogą być niebezpieczne! Jeżeli planujesz spotkanie z internetowym znajomym pamiętaj, aby zawsze skonsultować to z rodzicami. Na spotkania umawiaj się tylko w miejscach publicznych i idź na nie w towarzystwie rodziców lub innej zaufanej dorosłej osoby.

11. Uważaj na e-maile otrzymane od nieznanych Ci osób. Nigdy nie otwieraj podejrzanych załączników i nie korzystaj z linków przesłanych przez obcą osobę! Mogą na przykład zawierać wirusy. Najlepiej od razu kasuj maile od nieznajomych.

12. Pamiętaj, że hasła są tajne i nie powinno się ich podawać nikomu. Dbaj o swoje hasło, jak o największą tajemnicę. Jeżeli musisz w Internecie wybrać jakieś hasło, pamiętaj, żeby nie było ono łatwe do odgadnięcia i strzeż go jak oka w głowie.
13. Nie spędzaj całego wolnego czasu przy komputerze. Ustal sobie jakiś limit czasu, który poświęcasz komputerowi i staraj się go nie przekraczać.

14. Jeżeli prowadzisz w Internecie stronę lub bloga, pamiętaj, że mają do niej dostęp również osoby o złych zamiarach. Nigdy nie podawaj na swojej stronie adresu domowego, numeru telefonu, informacji o rodzicach, itp. Bez zgody rodziców nie publikuj też na niej zdjęć swoich, rodziny ani nikogo innego, kto nie wyrazi na to zgody.

15. Rozmawiaj z rodzicami o Internecie. Informuj ich o wszystkich stronach, które Cię niepokoją. Pokazuj im również strony, które Cię interesują i które często odwiedzasz.

16. Jeżeli twoi rodzice nie potrafią korzystać z Internetu, zostań ich nauczycielem. Pokaż im, jak proste jest serfowanie po Sieci. Zaproś ich na Twoje ulubione strony, pokaż im jak szukać w Internecie informacji.

17. Jeżeli chcesz coś kupić w Internecie, zawsze skonsultuj to z rodzicami. Nigdy nie podawaj numeru karty kredytowej i nie wypełniaj internetowych formularzy bez wiedzy i zgody rodziców.

18. W Sieci krąży coraz więcej wirusów, które mogą uszkodzić komputer. Dlatego koniecznie zainstaluj oprogramowanie antywirusowe. Porozmawiaj o tym z rodzicami i wspólnie wybierzcie, a następnie zainstalujcie odpowiedni program.