Kolejne laptopy dla uczniów

W dniu dzisiejszym, do najbardziej potrzebujących uczniów, trafiło kolejnych 15 laptopów. W sumie użyczyliśmy do nauki zdalnej dla uczniów 30 laptopów. Komputery zostały wyposażone w narzędzia niezbędne uczniom do nauki zdalnej.

Sprzęt do realizacji obowiązku zdalnej nauki został zakupiony dzięki dofinansowaniu unijnemu, które Miasto i Gmina Łasin pozyskała w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

(źródło:  SP Łasin)