Zajęcia w świetlicy szkolnej

Od 25 maja w godzinach od 8.00 – 13.00 w Szkole Podstawowej w Łasinie czynna będzie świetlica szkolna. Zajęcia w świetlicy będą odbywać się z zachowaniem zasady 4m2 na osobę. Zgodnie z Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej w Łasinie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Elżbieta Zakierska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łasinie