Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej

Drodzy Rodzice!

Zbliża się koniec roku szkolnego, a więc i konieczność zwrotu podręczników do biblioteki. W tym celu został ustalony harmonogram oddawania kompletów podręczników z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii. Klasy zostały podzielone na grupy według numerów z dziennika. Uczniowie powinni zwracać całe zestawy podręczników oraz inne książki, czasopisma i materiały wypożyczone z biblioteki. W młodszych klasach to właśnie Państwo będą z pewnością zwracać podręczniki swoich dzieci. W razie braku osobistej możliwości oddania podręczników dziecka w ustalonym terminie, przygotowany zestaw może oddać starsze rodzeństwo lub dziadkowie.

Przypominamy zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie
z zapisami regulaminów:
– zwrot podręczników w kompletach,
– usunięcie foliowych okładek,
– usuniecie zapisanych ołówkiem notatek,
– zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
– za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokonać wpłaty na podane konto:32948410332325035050910001

Procedury pracy w bibliotece.   Czytaj>>> 

Elżbieta Zakierska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łasinie