KOMUNIKAT – Egzamin ósmoklasisty

Na egzamin ósmoklasisty uczniowie przychodzą do szkoły:

  • 16 czerwca 2020 o godzinie 8.15 – egzamin z języka polskiego
  • 17 czerwca 2020 o godzinie 8.15 – egzamin z matematyki
  • 18 czerwca 2020 o godzinie 8.15 – egzamin z języka niemieckiego i języka angielskiego.

O godzinie 8.20 uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo; przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.

Zdający wchodzą do sali, w której odbywa się egzamin zgodnie z przygotowaną listą i zajmują miejsca zgodnie z wylosowanymi numerami.

Szkoła nie zapewnia dowozu i od wozu uczniów. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami rodzice dowożą uczniów we własnym zakresie.

Jeśli któryś z ósmoklasistów nie był na konsultacjach dla kl.8 i w związku z tym nie dostarczył zgody na pomiar temperatury proszę, aby z taką zgodą przyszedł w pierwszym dniu egzaminu (zgoda w załączniku).

Proszę także Rodziców i Uczniów klas ósmych o zapoznanie się z wytycznymi MEN, GIS i CKE dotyczących przygotowania do egzaminu, które znajdują się poniżej.

Załączniki: