Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca. Świadectwa promocyjne w naszej szkole otrzymało dziś 429 uczniów, z czego ukończyło ją 38 uczniów klas ósmych.
Najlepsze wyniki, a tym samym najwyższą średnią ocen w szkole uzyskała uczennica klasy 4b Anna Angowska ( średnia ocen 5,36 ). Najlepszą średnią ocen wśród absolwentów klas ósmych uzyskał uczeń klasy VIII B Joachim Stanisław Szram ( średnia ocen 5,17 ).
Serdecznie dziękujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom za pracę przez cały rok szkolny, a zwłaszcza za ostatnie miesiące nauki zdalnej, która nie była łatwa.

„Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.

Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.

Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody,

wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń.”

Podziękowania kierujemy do przyjaciół szkoły: do p. Romana i Lidii Ślawskich, p. Zbigniewa Rutyny, p. Szymona Jagielskiego, p. Sabiny i Tomasza Michalczyków, p. Sławomira i Anny Suszyńskich za okazaną dobroć i wsparcie szkoły.
Dziękujemy również wszystkim członkom Rady Rodziców, za podejmowanie przez nich wielu inicjatyw na terenie szkoły.
Nie sposób wymienić wszystkich osób i instytucji, które wsparły organizację Festynu Rodzinnego odbywającego się w naszej szkole.
Szczególne podziękowania kierujemy do Organu Prowadzącego, za bardzo dobrą współpracę i inwestycje, które na terenie szkoły są realizowane, polepszając tym samym warunki nauki w szkole.

Wszystkim życzymy zdrowych i udanych wakacji.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łasinie mgr Elżbieta Zakierska.