Dni dodatkowo wolne od zajęć

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w naszej szkole to:
14.10. 2020 r.
04 – 05. 01.2021 r.
25, 26, 27. 05.2021 r.
04.06.2021 r.
Jeżeli rodzice w tych dniach nie są w stanie zapewnić opieki dzieciom, prosimy aby z tygodniowym wyprzedzeniem zgłosili to wychowawcy, wtedy będzie zapewniona opieka świetlicowa.

(źródło: SP Łasin)