Informacja dotycząca pracy szkoły w dniach od 15 do 17 kwietnia 2019 r.

W tych dniach uczniowie kl.I-VII SP i III gim. mają wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgodnie z wcześniejszymi ustalonymi, zaopiniowanymi przez RR. Są to dniami wolne do dyspozycji dyrektora, ustalone na czas Egzaminu Ósmoklasisty.

Od czwartku 18 kwietnia zaczyna się przerwa świąteczna. Uczniowie powinni wrócić do szkoły 24 kwietnia. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie, będziemy informować Państwa na bieżąco.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łasinie

Elżbieta Zakierska

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI 

W dniu 15, 16, 17 kwietnia 2019 Egzamin Ósmoklasisty odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem podanym przez Centralną Komisją Egzaminacyjną.
Autobusy dowożą uczniów klas VIII codziennym kursem porannym na czas egzaminów. Kurs powrotny około godziny 12.40.
Przypominamy o zabraniu z sobą legitymacji, czarnych długopisów, oraz małej butelki wody.
Jeżeli uczeń przyjdzie do szkoły z telefonem komórkowym lub innym urządzeniem telekomunikacyjnym, prosimy, aby koniecznie złożył go na czas egzaminu w sekretariacie szkoły.

Powodzenia na cały czas trwania egzaminów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łasinie

Elżbieta Zakierska