Wskazówki dla rodzica i dziecka
do pracy w domu

Informacja dla rodziców jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą.

Wskazówki dla rodzica i dziecka do pracy w domu.
1. Dobre warunki do koncentracji:
• Przed rozpoczęciem nauki pozwólmy dziecku wyjść na balkon, na dwór z psem przy domu, albo otworzyć okno i pooddychać świeżym powietrzem.

(źródło:  SP Łasin)