Zajęcia w świetlicy szkolnej

Od 25 maja w godzinach od 8.00 – 13.00 w Szkole Podstawowej w Łasinie czynna będzie świetlica szkolna. Zajęcia w świetlicy będą odbywać się z zachowaniem zasady 4m2 na osobę. Zgodnie z Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej w Łasinie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Elżbieta Zakierska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łasinie

Dokumenty dotyczące wznowienia pracy szkoły w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, rewalidacji i konsultacji.

Drodzy rodzice, aby Wasze dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach na terenie szkoły, musicie wypełnić pisemne zgody. Taką zgodę można wydrukować, wypełnić i podpisać. Jeśli Państwo nie posiadacie drukarki, można pisemnie przepisać zgodę na kartkę i podpisać.
Zgody takie są podpisywane jednorazowo i obowiązują przez cały okres nauczania zdalnego.

Oświadczenie-rodziców-dot-wznowienia-szkoły 1-3      Czytaj>>> 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA w SP w ŁASINIE          Czytaj>>> 

Procedura na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID- 19    Czytaj>>> 

ZGODA – pomiar temperatury    Czytaj>>> 

Elżbieta Zakierska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łasinie

Informacja dotycząca konkursu Kangur Matematyczny

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową (w godzinach popołudniowych) za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.
Konkurs poprzedzony będzie tzw. konkursem próbnym. Terminarz i instrukcja dla uczestnika konkursu znajduje się na stronie: https://www.kangur-mat.pl
Dalsze instrukcje zostaną przekazane uczestnikom przez nauczycieli matematyki za pomocą dziennika elektronicznego.

(źródło:  M. Chyliński)

100. rocznica urodzin Jana Pawła II

18 maja minie dokładnie 100 lat od dnia, gdy na świat przyszedł jeden z największych Polaków Jan Paweł II.
Ograniczenia spowodowane epidemią sprawiły, że nie będziemy mogli całą naszą społecznością szkolną spotkać się w szkole, czy w parafii, by uczcić tę ważną rocznicę.
W Waszych domach możecie np. wywiesić flagę papieską, na znak, że pamiętacie o Janie Pawle II.

(źródło:  SP Łasin)