Uwaga! Bardzo ważna informacja dla rodziców, których dzieci dojeżdżają do szkoły autobusem szkolnym

Bardzo prosimy wszystkich rodziców uczniów dowożonych autobusem szkolnym, o wypełnienie wniosku i przesłanie go drogą mailową na adres szkoły zsplasin@interia.pl , lub o osobiste dostarczenie go do szkoły do dnia 21 sierpnia 2020 roku w godzinach od 7.00 do 15.00.
Ci z Państwa, którzy nie posiadają drukarki, mogą taki wniosek wypełnić w szkole, także w terminie do 21 sierpnia 2020 r. w godzinach od 7.00 do 15.00.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa przez ucznia w autobusie i prosimy o zapewnienie dziecku maseczki lub innego rodzaju zasłonięcia nosa i ust na czas przejazdu autobusem szkolnym.

Wniosek w sprawie zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej – pobierz – pdf>>>
Wniosek w sprawie zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej – pobierz – doc>>>

(źródło:  SP Łasin)