Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Od godziny 8.10 witaliśmy uczniów klas I – III.
Uczniowie klas pierwszych przywitali rok szkolny w sali gimnastycznej wraz z rodzicami, Burmistrzem UMiG Łasin, dyrekcją szkoły i wychowawcami. Klasy II i III, a także klasy IV – VIII rozpoczęły nowy rok szkolny w klasach z wychowawcami, a życzenia od burmistrza i podstawowe informacje od p. dyrektor popłynęły ze szkolnego radiowęzła.
Serdecznie dziękujemy wychowawcom klas pierwszych : p. W. Gajdus i p. M. Rutkowskiej za przygotowanie uroczystego rozpoczęcia roku i pasowania klas pierwszych, natomiast p. B. Zdunek – Jaranowskiej za poprowadzenie części oficjalnej przez radiowęzeł.

(źródło: SP Łasin)