UWAGA! INFORMACJA – GRANTY PPGR

W dniu 30.11.2021 roku o godz. 14:30 odbyło się webinarium zorganizowane przez organizatora konkursu, dotyczące uzupełnienia wniosków gmin i potwierdzenia złożonych oświadczeń w ramach naboru w ogłoszonym programie „Granty PPGR – wsparcie dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Z uwagi na dużą ilość wniosków w skali kraju, złożonych na podstawie oświadczeń, wymagana jest aktualizacja wniosku o grant. 

Niezbędna jest weryfikacja oświadczeń oraz dokumentów złożonych przez osoby wnioskujące
o sprzęt.

W związku z powyższym osoby, które złożyły oświadczenie (wniosek), muszą dostarczyć w terminie do dnia 13.12.2021 roku do Urzędu Miasta i Gminy Łasin, pok. 24, dokumenty potwierdzające:

(źródło: SP Łasin)