Zajęcia w świetlicy szkolnej

Od 25 maja w godzinach od 8.00 – 13.00 w Szkole Podstawowej w Łasinie czynna będzie świetlica szkolna. Zajęcia w świetlicy będą odbywać się z zachowaniem zasady 4m2 na osobę. Zgodnie z Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej w Łasinie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Elżbieta Zakierska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łasinie

Dokumenty dotyczące wznowienia pracy szkoły w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, rewalidacji i konsultacji.

Drodzy rodzice, aby Wasze dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach na terenie szkoły, musicie wypełnić pisemne zgody. Taką zgodę można wydrukować, wypełnić i podpisać. Jeśli Państwo nie posiadacie drukarki, można pisemnie przepisać zgodę na kartkę i podpisać.
Zgody takie są podpisywane jednorazowo i obowiązują przez cały okres nauczania zdalnego.

Oświadczenie-rodziców-dot-wznowienia-szkoły 1-3      Czytaj>>> 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA w SP w ŁASINIE          Czytaj>>> 

Procedura na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID- 19    Czytaj>>> 

ZGODA – pomiar temperatury    Czytaj>>> 

Elżbieta Zakierska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łasinie